Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008

ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΪΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΞΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΡΜΟΥΖΗ
ΠΑΝΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ
ΜΑΡΩ ΦΑΣΟΥΛΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καταγραφή: Χάρης Πάλλας
Συντονισμός: Πάνος Φαμέλης

under construction

Ένα συλλογικό εικαστικό πείραμα πάνω στην ιδέα της ανα- κατασκευής

Με κύριο στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό, μια ομάδα καλλιτεχνών εμπλέκεται στην περιπέτεια της κατασκευής ενός άλλου τύπου «κτίσματος». Αν κάθε κτίσμα είναι φτιαγμένο από κάποια ύλη και στεγάζει κάτι, το εν λόγω δημιουργείται απ’ τα χαλάσματα άλλων στον περιβάλλοντα χώρο, στεγάζοντας μια κοινή ιδέα και την πραγματική συμβίωση διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων και εικαστικών μορφωμάτων. Η όλη διαδικασία παραμένει ανοιχτή σε δυναμικές συμμετοχικές παρεμβάσεις, σε περαιτέρω επεξεργασία και προσθήκες, στοιχεία τα οποία θα καθορίσουν τον τύπο και την ποιότητα μιας τέτοιας πειραματικής και, τελικά, συμβολικής «συγκατοίκησης».

IASONAS KONTOVRAKIS
XANTHI KOSTORRIZOU
ALEXANDROS LAIOS
SPYROS NAKAS
CHRYSANTHI PAPAXENOU
GEORGIA TOURMOUZI
PANOS FAMELIS
MARO FASOULI
KOSTAS CHRISTOPOULOS

Documentation: Haris Pallas
Coordination: Panos Famelis

under construction

A collaborative artistic experiment based on the idea of re- construction

Using improvisation as the central process, a group of artists embark on an adventure constructing a building using the remains found in the surrounding area. The final construction, while housing a common idea, simultaneously cohabitates differing artistic worlds and values. The whole process remains open to additional intervention and elaboration once the initial construction has been completed. Thus adding elements, which will determine the form and value of this experiment and symbolic cohabitation.